5.8.2016

Praktické informace

Než poprvé vstoupíš na tatami 

Zde je několik základních informací, které je dobré vědět, než poprvé vstoupíš na tatami.

Pravidla etiky v dojo:

– Dostav se na trénink včas minimálně 15 minut před začátkem a pomáhej s přípravou tatami. V případě, že přijdeš pozdě, vyčkej na okraji tatami, dokud ti učitel nedá pokyn, po kterém se můžeš zapojit do tréninku.

– Při vstupu do dojo i při odchodu je správné uklonit se směrem ke kamize, obrazu O’Senseie, případně k čelu dojo ve stoje. Ukloň se též při příchodu i odchodu z tatami v seize.

– Nevstupuj na tatami v obuvi, v dojo a mimo tatami používej přezůvky. Nepřevlékej se na tatami. Snaž se, aby Tvoje Gi bylo čisté, v dobrém stavu, bez silných vůní či zápachů.

– Měj čisté ruce i nohy, před tréninkem si je umyj. Udržuj své nehty v rozumné délce – příliš dlouhé nehty mohou způsobit nepříjemné zranění.

– Pokud máš delší vlasy, svaž si je.

– Před tréninkem odlož hodinky a další šperky na vyhrazené místo. Na tatami nenos pití, stravu, žvýkačky atd.

– Neodcházej z tatami v průběhu cvičení bez svolení učitele. Svůj návrat na tatami opět nahlas učiteli.

– Neseď na tatami zády ke kamize, obrazu zakladatele. Také neseď s nataženýma nohama. Seď v seize, případně v sedu se zkříženýma nohama, vždy však s narovnanými zády.

– Nezapomeň, že jsi na tréninku, aby ses něco naučil, ne, aby sis uspokojil své ego. Chovej se dle zásad slušného chování, buď ohleduplný, opatrný, slušný. Nezapomínej na to.

– V průběhu cvičení se nenechej strhnout v agresi či k hádkám. Omez mluvení na minimum jak při výkladu učitele, tak při samotném cvičení. Konverzace by měla být omezena na téma aikido.

– Máš-li problémy s pohybem či technikou, nepokřikuj na učitele, ale pokus se “odkoukat” techniku od ostatních. Případně vyčkej na vhodnou příležitost a požádej učitele o radu a pomoc.

– Snaž se cvičit s co nejpokročilejšími lidmi. Nestyď se požádat je, aby si s tebou zacvičili. Projevuješ jim tím úctu a dychtivost učit se.

– Prováděj příkazy učitele ihned, aby na tebe ostatní nemuseli čekat.

Kde se cvičí?

Místo, kde se studenti scházejí k nacvičování bojového umění, se jmenuje Dojo. Jméno je převzato podle doktríny bojových umění z buddhistických učení spojených s halou, která se používá k disciplínám meditace, koncentrace, dýchání.

Tatami (žíněnka) 

Tatami je obvykle vyrobeno ze zápasnické žíněnky. Hlavní místo, které je hlavní částí aktů v dojo a nejdůležitější místo orientace se nazývá vrchní místo nebo kamiza (Joza). Často je označeno obrázkem mistra Ueshiby nebo nějakou kaligrafií či filozofickým znakem. V Japonsku je toto vrchní místo vyzdobeno typickými emblémy (šavlemi, ceremoniálními bubny, kyticemi…). Oproti kamiza posedu je nižší posed shimoza. To je střetávací místo studentů a místo, ze kterého sledují instruktory. Při nástupu studenti obvykle sedí seřazení podle technického stupně.

fetch

Organizace na tatami 

Seiza

Základní pozice v sedě se nazývá seiza a provádí se pokleknutím nejprve na levé koleno s pravou rukou na koleně, poté na pravé, s tělem i hlavou vzpřímenou. Prsty jsou nízko, takže celá váha těla spočívá na vrchní straně chodidel. Ruce by měly být položeny lehce na stehnech dlaněmi otočenými dolů s prsty lehce ohnutými. Vzdálenost kolenou od sebe by měla být na 2 pěsti u mužů a 1 pěst u žen. Vstávání ze seizy se provádí obráceným postupem s krokem vpřed. Mělo by být provedeno jemně a rychle. Při zahájení tréninku sedí instruktor před studenty, pak se otočí tak, že je k nim zády, instruktor dává pokyn a všichni společně provedou ceremoniální úklonu směrem ke kamize. Na začátku tréninku a na konci se řadí od nejvyššího stupně po nejnižší stupeň.

fetch (1)

Pozdrav Rei v seiza

Pozdrav v seize se provádí při vstupu či odchodu na tatami a při společném pozdravu na začátku a konci tréninku. Nejdříve položíš levou a pak pravou ruku na zem (mohou jít i obě ruce současně). Palce a ukazováky rukou se dotýkají tak, aby vytvořily trojúhelník. Lokty zůstanou blízko kolenům a zhluboka se pokloníš. Nárty zůstávají na tatami. Při napřimování napřed bude tatami opouštět pravá a pak levá ruka (nebo opět obě ruce současně). Při obřadném ceremoniálu při úkloně ještě vyslovujeme poděkování v japonštině na začátku tréninku “ONEGAISHIMASU” a na jeho konci “DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA“.

Zbraně

Zbraně jsou nedílnou součástí aikido a podle zakladatele slouží k lepšímu pochopení principu Aiki. O’sensei vybral pro trénink tři základní zbraně: Bokken, Jo a Tanto. Tyto tři zbraně tvoří celkový repertoár systému aikido a učí se jak obrana proti nim, tak i obrana jejich prostřednictvím.

Více : Zbraně

Technické stupně

V Aikido jako v mnohých jiných bojových uměních, existují technické stupně.

Jsou rozděleny na:

Žákovské – kyu – se řadí od 6., po 1. kyu. Všichni nositelé žákovských stupňů mají bílý pásek. Bílá je barvou čistoty, prázdnoty a počátku. Barevně odstupňované pásky se v aikido nepoužívají, jsou spíše doménou sportovních disciplín. Ti, co ještě nezískali žádné kyu, se nazývají mukyu. Mistrovské stupně – dan – jsou seřazeny od 1. do 10. (zkoušky pouze do 4. danu – vyšší dany se udělují za zásluhy a celoživotní práci pro aikido).  Všichni nositelé danových stupňů nosí černý pásek a hakamu (kalhotová sukně s výztuhou v oblasti kříže). Hakama patřila k tradičnímu úboru samurajů (vojenská šlechta) a odlišovala je od řadových vojáků. Sedm záhybů na hakamě symbolizuje sedm ctností obsažených v samurajském kodexu – bušido. Nositel hakamy by měl mít již několikaletou zkušenost v aikido a měl by být vzorem méně pokročilým studentům, a to nejen v oblasti techniky, ale i v chování v dojo a mimo něj.

Více: Zkoušky

Základní techniky :

feuilleA_EN_20120410_300dpi

Základní útoky :

attaques_EN300dpi

Vázání pásku :

pasek