29.7.2021

Yudansha stupně – Mitsugi Saotome 8. dan pro ASU zpravodaj, cca v roce 1986

 

Yudansha stupně se udělují z mnoha důvodů, ne pouze kvůli technickým dovednostem. To, že někdo obdržel určitý stupeň yudansha, ještě neznamená, že již docílil potřebných dovedností. Znamená to, že já cítím, že daná osoba je na hranici a postupně doroste do daného stupně díky tlaku nabyté zodpovědnosti.

Samozřejmě, obdržení povýšení na jakýkoliv yudansha stupeň předpokládá určitou technickou dovednost. Ale to samo o sobě nestačí. Když se dívám na trénink studentů, pozoruji jiné věci. Vidím osobnost studenta, stejně jako jeho růst. Často také vím, jaké zvláštní obtíže musel konkrétní student překonat. Mám dobrý přehled o tom, kolik toho daný student udělal pro svou skupinu, kolik zodpovědnosti nese na ramenou a kolik toho udělal, aby pomohl ostatním. Znám společenský a duchovní růst studenta, stejně jako jeho vůdčí schopnosti.

Byl jsem mnohokrát žádán, abych popsal, jak, a s jakými cíli v mysli, má student trénovat na jednotlivé stupně yudansha. Většinu toho ale nelze říci slovy, musí to přijít samo, ze studentova srdce, v průběhu toho, jak poroste jeho porozumění. Přesto vám ale mohu dát menší návod.

  • Trénink na shodan

Trénujete, abyste se stali začátečníkem, už ne pouze hostem v dojo, nýbrž studentem s opravdovou zodpovědností. Musíte studovat základní technickou formu a základní fyzikální princip, dokud se pro vás správný pohyb nestane automatickým a přirozeným.

  • Trénink na nidan

Je třeba zdůraznit a rozvíjet sílu pohybu. Musíte zkoumat především funkčnost techniky. Vaše porozumění se musí rozšířit o znalost toho, co skutečně funguje, a co ne.

  • Trénink na sandan

Student musí rozvíjet své porozumění aiki principům a začít se vymaňovat z pouhé techniky.

 

  • Trénink na yondan

Student musí objevit filosofii aiki principů a také to, jak je tato filosofie propojená s technikou. Na základě tohoto porozumění se musí technická forma intenzivně uhlazovat a student musí seriózně začít rozvíjet své umění trénování ostatních. Samotný osobní trénink již nestačí. Student musí také pochopit svou společenskou zodpovědnost.

  • Trénink na godan

Student si musí z principu aiki vytvořit stálou součást života, rozvíjejíc úžasného ducha, své vůdčí kvality a duchovní a společenskou aplikaci principu aiki. Úplná spontánnost techniky se musí rozvinout tak, že již není technikou, ale principem, který je základem pro techniku. V tomto bodě musí být kompletní oddanost umění a velký společenský a duchovní růst. Růst, který není zdrojem pouze úzkého zájmu o jedno dojo nebo jednu oblast, ale je zdrojem zájmu o všechny studenty a všechny lidi na světě. V průběhu všech let tréninku se vaše fyzické, mentální, sociální a duševní porozumění a síla musí nepřetržitě rozvíjet. Vaše spontánní užívání aiki se musí zlepšovat. Pokud však přestanete trénovat na jakékoliv z těchto úrovní, vaše Aikido už dále neporoste.

Pouhé obětování svého času nemá význam. Kvalita a intenzita vašeho tréninku, objevy, které učiníte každý den, tyto věci mají význam. Musíte trénovat tvrdě a objevit svou vlastní odpověď.

Volně přeložil: Tomáš Dubovský

Korekce: Lucie Maňásková